Рада директорів вищих ВНЗ I-II рівнів акредитації Херсонської області
Header image
  
В 
 
 
 

Головна

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 20/02/2021

15 лютого 2021 року в Херсонському гідрометеорологічному фаховому коледжі відбулася зустріч з представниками Червоного Хреста.

Товариство Червоного ХрестаУкраїни - всеукраїнська, добровільна, громадська організація, діяльність якої ґрунтується на  Женевських конвенціях 1949 року, ратифікованих Україною  1954 року року, а також Додаткових протоколах до них. Керівництво організації знаходиться в місті Києві.

Основними напрямами діяльності Товариства є:

-Допомога при надзвичайних ситуаціях та стихійних лихах.

-Гуманітарні програми, основними з яких є медико-соціальна допомога, профілактика ВІЛ/СНІДу та  туберкульозу, Міжнародна Чорнобильська програма, заохочення донорського руху тощо.

-З'ясування долі членів роз'єднаних родин, розшук документів, з'ясування стану могил, підтримка через послання Червоного Хреста.

-Розвиток молодіжного руху в рамках своєї діяльності.

- Протидія торгівлі людьми та виховування ідеалів гуманізму і толерантності в суспільстві шляхом популяризації гуманітарних цінностей, основ Міжнародного Гуманітарного права, впровадження кампаній зі зменшення стигми та дискримінації уразливих верств населення.

       Голова Суворовської районої організації Червоного Хреста Валентина Ігнатівна ознайомила студентів з історією створення Всесвітньої організації Червоного Хреста, розповіла про роботу волонтерів, про соціальну допомогу нужденим. Запрошувала бажаючим приєднатися до небайдужих людей, вступити до лав волонтерів, навчитися надавати першу допомогу. 

20/02/2021

 На базі ВСП «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» відбулося засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»   закладів фахової передвищої освіти  в дистанційному режимі, платформа Skype.

Участь у засіданні взяли представники 18 областей України: Дніпропетровської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-франківської, Київської, Миколаївської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської та міста Київ.

Засідання проводилось з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, встановлення взаємозв’язків між освітніми закладами, обміну досвідом. Учасники засідання обговорили питання щодо організації та проведення Всеукраїнської олімпіади інформатики та комп’ютерної техніки, Всеукраїнської олімпіади з інженерної та комп’ютерної графіки. Учасники поділилися досвідом закладів освіти області з проведення дистанційного навчання в період карантину.

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ХЕРСОНСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 11/02/2021

    З 25 січня у студентів 4 курсу херсонського політехнічного фахового коледжу ДУ ОП спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» розпочалася технологічна практика. Майбутні програмісти приступили  до практики у  ТОВ «ВЕЗОМ», ТОВ «Судноплавне агенство «Посейдон», ТОВ «Технооптторг-Трейд», ДП «Теплотехсервіс», АТ Укрпошта та інших підприємств міста та  області.  Під час практики студенти ознайомляться з діяльністю підприємств, отримують професійні та практичні знання і навички зі спеціальності.

З 01 лютого згідно навчального плану спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» серед здобувачів освіти групи 471 розпочато практику з технічного обслуговування автомобілів. Керівник практики Цимбар В. А.
За час практики студенти набувають фахові компетентності з діагностики, розбирання, складання двигуна та дефектації його деталей.

У цей же час відбувається навчальна електромонтажна практика здобувачів освіти IV курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проходять навчальну електромонтажну практику під керівництвом Богуша А.Р. За час практики майбутні фахівці набуватимуть фахових компетентностей, практичних умінь і навичок щодо здійснення електромонтажних робіт, виявлення пошкоджень в електричних схемах та їх ремонту.

02 лютого 2021 року відбувся захист звітів із виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальності 242 «Туризм».

Базою практики були такі підприємства: туристичні агенції «Marinero», «Voyage», «Вокруг света», апарт-готель «Рішельєвський», Херсонський обласний центр туризму і краєзнавства та інші підприємств міста та області.

Студенти оволоділи методами і формами організації управління в сфері туризму, набули професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються на підприємствах у сучасних умовах.

Майбутні фахівці показали набуті загальні і фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності; здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій; розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування; здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.

УСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 04/02/2021
28 січня 2021 року в режимі онлайн на платформі Google Meet на базі ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Чернівецького медичного фахового коледжу та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році (Лист МОН України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.01.2021 № 221/10-37).
Модератор та доповідач секції 3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти - Шабанова Т.В., голова ОМО викладачів української філології Херсонської області, викладач-методист Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету.
Організаторами конференції виступили: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Чернівецький медичний фаховий коледж.
У роботі конференції взяли участь 147 учасників із закладів вищої та фахової передвищої освіти України, а також професори з Польщі (м. Познань) і Словаччини (м. Братислава).
Метою конференції було обговорення теоретико-прикладних аспектів і перспектив розвитку освітнього процесу в Україні та Європі, зокрема переходу до студентоцентрованого компетентнісного навчання.
Учасників конференції привітали заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор Юрій САФОНОВ; заступник директора ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Микола ХОМЕНКО; завідувач кабінету соціально-гуманітарної освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» Ірина ЛЕПЕХА; директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, заслужений працівник освіти України Людвига ЦУРКАН; ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор Роман ПЕТРИШИН; проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор технічних наук, доцент Андрій САМІЛА; директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Василь ЧЕРНІВЧАН; директор Чернівецького медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук Фрозіна КУЗИК; голова Всеукраїнської спілки обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти України, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Тетяна АНТОНЮК, які відзначили актуальність і важливість винесених на конференцію для обговорення дискусійних питань та побажали успіхів у науковій діяльності.
Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та п’яти наукових секцій за напрямами:
1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої та фахової передвищої освіти.
2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.
3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового бакалавра в процевсі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
5. Компетентнісний підхід до реалізації студентоцентрованого навчання.
На пленарному засіданні були представлені ґрунтовні доповіді, з-поміж яких: «Новітня дидактика: механізми дії, коректність використання, навчальна продуктивність» (Олена МАЛЕНКО, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди); «Пошук ефективних можливостей викладання української мови як іноземної в умовах пандемії (з досвіду викладання в університеті ім. Адама Міцкевича в Познані – Польща)» (Тетяна КОСМЕДА, доктор філологічних наук, професор (Україна), професор титулярний (Польща) Познанського університету); «Академічна доброчесність як основа студентоцентрованого навчання»(Світлана ЛЕНСЬКА, доктор філологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка); «Європейські цінності Словацької освіти»(Фелікс ШТЕЙНБУК, доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі (Словаччина); «Реалізація особистісно орієнтованого підходу в підручнику із синтаксису української мови для студентів-філологів» (Олена КУЛЬБАБСЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
Під час секційної роботи учасники конференції мали змогу обговорити питання реалізації лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти; використання інноваційних технологій з метою формування мовленнєвої компетентності студентів; вплив фахової передвищої освіти на рівень професійних компетентностей студентів у сучасній освітній парадигмі та багато інших.
Узагальнені матеріали конференції рекомендовані до поширення в закладах фахової передвищої та вищої освіти з метою перейняття кращого досвіду організації навчально-виховного процесу, його науково-методичного забезпечення за умов інтеграції особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти.
ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТЛОФОРУ 02/02/2021
1 2 3    Наступна>  Остання>>

Останє поповнення : 2021-02-20