Рада директорів вищих ВНЗ I-II рівнів акредитації Херсонської області
Header image
  
 
 
 

Головна

Новини 03/04/2009

Відповідно до нашого плану роботи направляємо уточнену інформацію  щодо проведення олімпіад, конференцій та нарад:

          №  з/п

Термін провед.

Олімпіади,конференціїта наради

Навчальний заклад

1

4 березня

Нарада голів циклових комісій з економіки та підприємництва

Економіко-технологічний технікум            Херсонського національного

технічного університету

2

12 березня

Рада директорів

Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж

3

24 березня

Українська мова

 Бериславский педагогічний коледж

27 березня

Математика

Новокаховський електромеханічний коледж Одеського національного політехнічного університету

5

9 квітня

Інф. технології в економіці

 

Новокаховський приладобудівний технікум

26 березня

Історія України

 

6

27 березня

Інформатика

 

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного

політехнічного університету

14-15 травня

Комп'ют. та інжен. графіка

14-15 травня

Всеукраїнська конференція Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в освіті

З повагою,

голова Ради                                                                                                      О.Є.Яковенко

Новини 03/04/2009

Відповідно до плану проведення олімпіад у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області у 2008-2009 навчальному році 24 березня 2009 року на базі КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради буде проводитись обласна олімпіада з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Початок олімпіади о 9.00 годині, час виконання три астрономічні години.

Надсилаємо Положення про проведення олімпіади, у якому пропонується кожному навчальному закладу, який буде брати участь в олімпіаді, розробити свій варіант завдань і надіслати нам до 15 березня 2009 року на електронну адресу коледжу - berpedkoledg@gmail.com

Реєстрація учасників олімпіади розпочинається о 8.00 годині.

Директор Бериславського

педагогічного коледжу                                                   М.В.Климович

 

Новини 03/04/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Ради директорів

ВНЗ І - ІІ р. а. Херсонської області

О.Є. Яковенко

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

«Українська мова»

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області

 

Організатором олімпіади з української мови є Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області та предметна (циклова) комісія викладачів української філології КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради.

 

Основним завданням олімпіади є:

- стимулювання творчого самовдосконалення студентів;

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення української мови;

- прищеплення молоді навичок дослідницької роботи;

- розвиток умінь узагальнювати й систематизувати набуті знання.

 

1.   Організація олімпіади

 

1.1. Олімпіада проходитиме в два етапи:

I етап - внутрішній - проводиться у навчальних закладах. Переможець олімпіади рекомендується для участі в обласній олімпіаді.

II етап - обласний - буде проведено 24 березня 2009 р. на базі КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради.

 

2. Умови проведення олімпіади

 

2.1. Олімпіада проводиться на добровільних засадах.

2.2. До участі в олімпіаді залучаються студенти, які знають зміст мовних понять і термінів; розпізнають мовні явища й закономірності; вміють визначати істотні ознаки мовних явищ; розуміють значення й особливості функціонування мовних одиниць; вміють застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, морфології, синтаксису; вміють в художньому або публіцистичному стилях в усній формі висловлювати власні думки на задану тему.

2.3. Від кожного навчального закладу у ІІ етапі олімпіади беруть участь двоє студентів-переможців першого етапу.

2.4. Команда закладу-організатору участі в конкурсі не бере.

2.5. Учасник ІІ етапу олімпіади повинен обов'язково мати при собі залікову книжку та студентський квиток.

2.6. Час, відведений на виконання робіт олімпіади проведення - 3 астрономічні години.

2.7. Заявки на участь в обласній олімпіаді надсилаються до 15 березня 2009 року за адресою: вул. Слобідська, 45, м. Берислав Херсонської області, індекс 74300, або електронною поштою  berpedkoledg@gmail.com

 

        Телефон для довідок: ( 05546)  7-56-85, факс: (05546)  7-56-85

        Заявки, надіслані після вказаної дати, до уваги не беруться.

      

 2.8. Завдання до олімпіади формуються на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

3. Журі олімпіади

 

3.1. Для перевірки виконання завдань та визначення переможців олімпіади створено журі.

3.2. Склад журі:

Голова журі: Климович М.В. - директор КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради, магістр російської філології, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Члени журі:

Малова І.О. - голова предметної (циклової) комісії викладачів української філології, викладач вищої категорії;

Коновалова Л.В. - викладач вищої категорії, викладач-методист;

Бишляга О.М.  - викладач вищої категорії, викладач-методист;

Меленхович Н.В. - викладач вищої категорії.

 

4. Умови виконання завдання олімпіади

 

4.1. Учасникам олімпіади будуть запропоновані завдання трьох етапів.

І етап - диктант, творче завдання.

ІІ етап - тестові завдання. Тести складаються з таких завдань:

-               Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з інструкції та чотирьох або п'яти варіантів відповідей, із яких треба вибрати один правильний.

-               Завдання на встановлення відповідностей. Завдання складається з інструкції та двох колонок. Треба співвіднести мовне явище та його характеристику, позначивши в колонках відповідними буквами та цифрами. один рядок у правій колонці є зайвим.

-               Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей. завдання складається з інструкції, невеликого тексту з пронумерованими реченнями і кількох завдань, що містять певне мовне явище. Тестові завдання охоплюють всю програму з української мови.

ІІІ етап - усний тур. У Художньому або публіцистичному стилях з використанням прикладів з художньої літератури в усній формі висловити власну думку на задану тему.

4.2.  Кожний учасник олімпіади отримує проштамповані аркуші, на яких виконує завдання.

 

5. Критерії оцінювання результатів олімпіади

 

5.1. За роботу, виконану в повному обсязі, студент одержує 80 балів, які розподіляються наступним чином:

 

І етап

Диктант - 10 балів; творче завдання - 14 балів.

ІІ етап

 Виконання тестових завдань, завдання з вибором однієї правильної відповіді - по 1 балу за кожну правильну відповідь, загальна кількість - 22 бали; завдання на встановлення відповідностей - по 2 бали за кожну правильну відповідь, загальна кількість - 10 балів; завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей - по 4 бали за кожну правильну відповідь, загальна кількість - 12 балів.

Повна відповідь на тестові завдання - 44 бали.

ІІІ етап

Усний тур - 12 балів.

Визначена кількість балів, за рейтингом, є підставою для визначення призових місць для студентів - учасників олімпіади.

        5.2. Перші місця присуджуються студентам, що отримали кількість балів в межах від 70 до 80 балів.

        5.3. Якщо всі учасники олімпіади наберуть менше 70 балів, то перше місце не присуджується, а за рейтингом визначаються, відповідно, ІІ і ІІІ місця.

        5.4. Другі місця присуджуються студентам, що отримають кількість балів в межах від 55 до 69 балів.

        5.5. Треті місця присуджуються студентам, що отримають кількість балів в межах від 40 до 54 балів.

 

 

Голова предметної (циклової) комісії

викладачів української філології _________________  І.О.Малова

 

<<Перша  <Попередня   238 239 240 

Останє поповнення : 2024-06-16