Рада директорів вищих ВНЗ I-II рівнів акредитації Херсонської області
Header image
  
 
 
 

Інформація про навчальні заклади

Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж 02/02/2010

Херсонський кооперативний  економіко-правовий коледж

               Контактна інформація та прізвище відповідальної особи для взаємодії з Радою директорів 

ПІБ відповідальної особи

Тел. (роб.)

Мандрик Тамара Михайлівна

26-30-68

 

Директор

Лімакова Людмила Миколаївна

Тел.  49-24-16

Заступник директора з виробничої роботи, соціальних питань і управління якості підготовки фахівців

Бондаренко А.П.

Тел. 49-14-38

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Качуровська І.М.

26-30-68

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Мандрик Т.М.

Тел. 26-30-68

Адреса

73026 Україна м.Херсон, пр.Ушакова ,60

Телефон

(80552) 49-24-16, 49-04-58

Факс

(80552) 26-42-46

E-mail

xcooptex@selena.net.ua

Веб-сайт

www.xcooptex.ks.ua

Відповідальний за прийом електронної пошти

Маслянчук Сергій Миколайович

Тел. 49-25-49

 

Херсонський кооперативний економіко-правововий коледж є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, успішно акредитований і атестований Міністерством освіти і науки України.

Коледж має сучасну матеріальну-технічну базу, яка включає 45 обладнаних аудиторій, 14 комп"ютерних класів з 130 комп"ютерами, об"єднаними в єдину мережу з виходом в ІНТЕРНЕТ, бібліотеки з 2 читальними залами, спортивний зал,  тренажерні кімнати. Іногородні студенти повністю забезпечуються гуртожитком де розміщено філіал бібліотеки, студентське кафе, медичний пункт з маніпуляційними, фізіотерапевтичним кабінетом та ізолятором, пункт ремонту взуття.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 70 викладачів, з яких 60% вищої та першої категорії. Є кандидати наук, викладачі-методисти, старші викладачі, 75% викладачів мають педагогічну освіту.

                  Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: 

 

Галузь знань

 

Спеціальність

       Денна форма
    Заочна форма

11 кл.

9 кл.

11 кл.

Термін навчання, років

0304 Право

5.03040101 Правознавство

2роки 10міс.

3роки

10 міс.

2роки 10 міс.

0305 Економіка та підприємництво

5.03050801 Фінанси і кредит

1рік

10 міс.

2роки

10 міс.

1рік 10 міс.

 

5.03050901

Бухгалтерський облік

1рік

10 міс.

2роки

10 міс.

1рік 10 міс.

 

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

1рік

10 міс.

2роки

10 міс.

1рік 10 міс.

1401 Сфера обслуговування

5.14010102 Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

2 роки

6 міс.

3роки

6 міс.

2 роки 6 міс.

Коледж здійснює прийом на навчання за цільовим направленням організацій, підприємств, установ споживчої кооперації, а також на договірних засадах з організаціями, підприємствами інших форм власності, фізичними особами. Підготовка ведеться за денною та заочною формою навчання.

Останє поповнення : 2024-06-27