Рада директорів вищих ВНЗ I-II рівнів акредитації Херсонської області
Header image
  
 
 
 

Інформація про навчальні заклади

Бериславський педагогічний коледж 03/04/2009

Інформація  про  Комунальний вищий  навчальний заклад «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради.

Відповідно до рішення Міжгалузевої  акредитаційної комісії, Бериславський педагогічний коледж віднесено до вищих закладів освіти I рівня акредитації. Юридична адреса: 74300, Херсонська обл., м. Берислав, вул. Слобідська, 45.

Стосовно правової форми коледж (училище) відноситься до державних установ, про що Бериславською районною адміністрацією Херсонської області видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 11.12.2008 р. за №  1015385.

      У документах архівного фонду Херсонського облвиконкому, в довідці, направленій Голові Ради Міністрів УРСР, визначено час створення Бериславського педагогічного училища - 1929 рік. (Архівні довідки, матеріали не збереглися і точна дата відкриття навчального закладу відсутня. Про це свідчить архівна довідка від 12.01.2000 р. № 04-2X316 Одеського обласного архіву). Бериславське педагогічне училище (спочатку був технікум) було організоване (зі слів перших випускників)                                    1 вересня 1930 року, в м. Херсоні при педагогічному інституті, тоді ХІНО.

Першим його директором був Литвиненко Іван Андрійович. Навчальний заклад як педагогічний технікум було переведено з  м. Херсона у м.Берислав у 1931 році (за спогадами ветеранів та результатами пошукової роботи гуртківців під керівництвом Шатохіної Т.Ф., нині ветерана праці). При заснуванні педагогічний технікум мав такі відділення: шкільний - готував вчителів 1-4 класів; КДР - готував піонервожатих; дошкільний - готував працівників дошкільних дитячих установ.

З цього набору учнів було організовано: три групи шкільного відділу;  дві групи КДР;  дві групи дошкільного відділу.

В кожній групі було 30-35 чоловік, всього до 220 учнів. У 1935 -1936 навчальному році було відкрито заочне відділення. З 1936 - 1937 н.р. Бериславський педагогічний технікум було переіменовано у Бериславську педагогічну школу.  Під час війни (1941-1945) Бериславська педагогічна школа припинила  роботу.

Місто Берислав було визволено від німецько-фашистських загарбників 11.03.1944 року, а в липні 1946 року було видано наказ Міністерства народної освіти УРСР про поновлення роботи навчального закладу як Бериславського педагогічного училища.  Спеціальність "Дошкільне виховання" повторно відкрито у 1960 році згідно ліцензії Міністерства освіти УРСР від 20 липня 1960 року.

У 70-80-х роках відділення "Вчитель праці та креслення" готувало викладачів трудового навчання для учнів 5-8 класів. У 1979 році закрито через відсутність баз практики.

За період з 1995 по 2006 роки в училищі було відкрито додаткові кваліфікації:

 • - «Вчитель початкових класів та організатор роботи з учнівськими об'єднаннями»;
 • - «Вчитель початкових класів та вихователь групи продовженого дня»;
 • - «Вчитель початкових класів та керівник гуртка образотворчого мистецтва»;
 • - «Вчитель початкових класів та керівник дитячого художнього (хорового) колективу»;
 • - «Вчитель початкових класів та керівник хореографічного колективу»;
 • - «Вчитель початкових класів з правом викладання іноземної мови»;
 • - «Вчитель початкових класів та керівник спортивних секцій та клубів»;
 • - «Вчитель початкових класів та вчитель фізичної реабілітації»;
 • - «Вчитель початкових класів та вчитель інформатики в початкових класах»;
 • - «Вихователь дошкільного закладу та організатор музичної діяльності в дошкільному закладі»;
 • - «Вихователь дошкільного закладу та організатор фізичного виховання в дошкільному закладі»;
 • - «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп»;
 • - «Вихователь дошкільного закладу з правом навчання іноземної мови».

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії (колегії Міністерства освіти України від 11 липня 2000 p., протокол № 28 Про наслідки акредитації (ліцензування) Бериславське педагогічне училище (коледж)   має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за напрямом 0101 Педагогічна освіта з таких спеціальностей:

    5.010101 "Дошкільне виховання" - акредитаційний сертифікат                  Серія  НД-1  № 221681 від 4 липня 2005 року;

    5.010102 "Початкове навчання" - акредитаційний сертифікат                    Серія НД-1      № 221682 від 4 липня 2005 року.

На підставі Рішення XXVI сесії п'ятого скликання Херсонської обласної ради від 18 березня 2008 року № 533 Бериславське педагогічне училище реорганізовано в Бериславський педагогічний коледж. За роки існування коледжу було підготовлено більше 17 тис. педагогічних працівників для шкіл і дошкільних установ України.

Сьогодні коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з галузі знань 0101 Педагогічна освіта за спеціальностями:

 • 5.01010101 «Дошкільна освіта» з додатковими кваліфікаціями «Вихователь логопедичних груп», «Вихователь з правом навчання іноземної мови»;
 • 5.01010201 «Початкова освіта» з додатковими кваліфікаціями «Вчитель початкових класів з правом викладання іноземної мови», «Організатор роботи з учнівськими об'єднаннями», «Керівник дитячого хореографічного колективу», «Керівник дитячого художнього (хорового) колективу», «Керівник спортивних секцій і клубів»,«Вчитель фізичної реабілітації», «Вчитель інформатики в початкових класах».

 Навчальний заклад має позитивний досвід в організації  роботи спортивних клубів, секцій, якими охоплено 79,6% студентів.

Щорічно зростають спортивні досягнення студентів коледжу, які є переможцями і призерами обласної першості з різних видів спорту. Так, у  обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в загальному заліку студенти нашого закладу посіли такі місця:

2005-2006 н. р. - загальнокомандне III  місце, баскетбол (дівчата) I    місце, волейбол (дівчата) III  місце, фут зал (хлопці) I  місце.

2006- 2007 н. р. -  загальнокомандне I місце, баскетбол (дівчата) I місце, волейбол (дівчата)  I  місце.

2007-2008 н. р. - загальнокомандне (дівчата) III місце, (юнаки) II місце; настільний теніс I місце, міні-футбол I місце, легка атлетика II місце, волейбол, крос, баскетбол - III місце.

Збірні команди з футболу  та волейболу є неодноразовими переможцями і призерами серед навчальних закладів міста.

Коледж є державним вищим навчальним закладом комунальної форми власності та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та власного Статуту.

Статут коледжу розроблено і затверджено відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Бериславський педагогічний коледж постійно прагне до вдосконалення якості освітньої діяльності відповідно до концептуальних ідей та стратегій розвитку освіти в Україні, визначених Національною доктриною розвитку освіти (Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002). Зокрема, в розділі VІІ даного документу зазначено, що для всіх громадян України забезпечується рівний доступ до якісної освіти. Керуючись Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту", враховуючи соціальні потреби та освітні запити регіону, коледж прагне оптимального забезпечення права громадян на якісну освіту відповідно до їх інтересів та здібностей шляхом розширення переліку напрямів  та спеціальностей професійної підготовки.

 

 

Бериславський педагогічний коледж оголошує про намір відкрити нові спеціальності:

 • 5.01010601 «Соціальна педагогіка» з кваліфікацією «соціальний педагог»;

У складних умовах розвитку сучасного суспільства, його невизначеності відбувається погіршення умов виховання.  В останні роки набула гостроти проблема соціального сирітства та соціального супроводу дітей, батьки яких виїхали на заробітки за кордон. Тому особливого  значення набуває соціальний захист, соціальна допомога і підтримка дітей уже з молодшого віку. Міністерство освіти і науки України у листі від 18.08.2003 року № 1/9-185 рекомендує органам управління освітою,  навчальним закладам вводити посади соціального педагога. Жоден з вищих навчальних закладів, які надають освітні послуги в нашому регіоні не здійснюють підготовку за відповідною спеціальністю.

 

 • 5.01020101 «Фізичне виховання» з кваліфікацією «вчитель фізичного виховання».

Сьогодення гостро ставить проблему формування здорової нації. У всіх районах і містах області утворено та забезпечено функціонування навчально-спортивних закладів. Щороку збільшується кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В АР Крим, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській областях немає вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які б здійснювали підготовку фахівців фізичного виховання освітнього рівня «молодший спеціаліст». У школах сільської місцевості не вистачає кваліфікованих учителів даної спеціальності, тому є потреба у відкритті нової спеціальності в коледжі  «Фізичне виховання».

 

 • 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» з кваліфікацією «молодший редактор».

Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства важко уявити без друкованих та електронних видань, газет, журналів, книг. За останні роки в Херсонській області помітно пожвавилась діяльність друкованих та інших засобів масової інформації, які забезпечують оперативне інформування населення про діяльність державних та місцевих органів влади, актуальні проблеми регіону, події соціального, культурного життя.

         На Херсонщині сьогодні діє 86 друкованих видань. Активно працюють обласні видавничі комплекси. Однак кадрове забезпечення роботи місцевої преси є недостатнім, бракує кваліфікованих працівників видавничої справи, журналістів. У зв'язку  з загострення кадрової проблеми у видавничій інформаційній галузях і бажанням молоді здобувати фахову підготовку пов'язано з редагуванням періодичних видань, журналістикою. Педагогічний коледж планує відкриття відповідної нової спеціальності.

 

        Підготовка буде  здійснюватись як на основі базової загальної середньої освіти ( термін навчання 3 р. 10 місяців), так і на базі повної загальної середньої освіти, (термін навчання 2 р. 10 місяців) на денній формі навчання.

 

Розширення напрямів професійної підготовки здійснюється з метою:

 • - створення умов для вільного доступу молоді Херсонської області до якісної вищої освіти;
 • - забезпечення професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців на засадах гуманістичної педагогіки;
 • - приведення у відповідальність змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної та соціально-гуманітарної підготовки майбутніх спеціалістів до змін, що відбуваються у суспільстві;
 • - модернізація освітньої діяльності на основі інтеграції традиційних та новітніх навчальних технологій;
 • - забезпечення ступеневої підготовки педагогічних працівників;
 • - поповнення регіонального ринку праці кваліфікованими працівниками для місцевої преси;
 • - удосконалення системи відбору молоді на педагогічні спеціальності, розширення цільового прийому і запровадження підготовки вчителя та вихователя на основі договорів;
 • - створення умов для безперервної освіти педагогічних працівників Херсонщини.

Останє поповнення : 2024-03-21